Waardecreatie op scherp

Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal tevreden is? Hoe kan het dat de klant niet doet met jouw advies wat je ervan verwacht had? Dit zijn vragen die voorkomen bij dienstverlening. Onderwerp van dit artikel is waarde bij professionele dienstverlening en hoe die verbeterd kan worden. Daarbij is een dienst te onderscheiden van een product. Een product is weliswaar afgestemd op de behoefte van de klant, maar bij de totstandkoming, de fabricage, komt de klant er niet aan te pas. Een dienst daarentegen komt tot stand in interactie tussen de dienstverlener en de afnemer. Hun gezamenlijke inspanning is daarvoor nodig. De inbreng van de klant bepaalt dan ook mede de kwaliteit van de dienst. Wat is nu de waarde van de dienst voor de klant en hoe komt deze tussen klant en dienstverlener tot stand?

Lees hier verder.< terug naar het artikeloverzicht