Samenwerken is Topsport!


Waarom is samenwerken zo lastig? Voor samenleven weten we dat wel. Dat vraagt om veel afstemming, anders is een duurzame verbinding niet mogelijk. Bij samen werken en zeker bij samenwerken is afstemming vaak een probleem. Ligt dat aan samen of aan werken? Werken hebben we geleerd. Alleen werken is prettig, want afstemming is niet nodig. Niemand die meekijkt, die er iets van vindt. Samen wordt het lastiger. Wie doet wat en waarom. Is er een gezamenlijk doel? Is dat helder voor iedereen?

Bij teamsporten worden sporters dagelijks getraind om prestaties te leveren en is voor iedereen duidelijk dat het individu niets is zonder zijn medespelers. Zelfs psychologische begeleiding wordt benut om de samenwerking te verbeteren. Focus, discipline en uithoudingsvermogen zijn de voorwaarden bij sport om succes te hebben. En natuurlijk moet je er ook zin in hebben!

Sleutel bij samenwerken is vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen samenwerking mogelijk. Vertrouwen groeit door geloofwaardig, betrouwbaar en integer gedrag. Ons ego daarentegen zit vertrouwen in de weg. Om maatschappelijk vastgoed te realiseren zijn vele partijen betrokken: corporaties, gemeentes, schoolorganisaties, zorginstellingen, verenigingen, stichtingen. Iedere organisatie heeft zijn eigen belang, beeld en verwachting over ‘zijn’ organisatie, project en over de ander. Daarover praten en echt nieuwsgierig zijn naar de ander is lastig. Het kost tijd, leidt af van de eigen doelen, het is denken buiten de eigen kaders.

Gaat u eens na welke projecten succesvol verlopen zijn en waarom. Wat zijn de kenmerken? Prettige samenwerking, geven en nemen, weten wat de partners bezig houdt, doelgericht werken, soepel menselijk contact?

De manier waarop mensen met elkaar praten is uiteindelijk bepalend hoe de dingen gaan. De uitdaging is om daarbij in dialoog te blijven en niet te blijven steken in het uitwisselen van de eigen standpunten. Dat vraagt om interesse, om het bespreken van misverstanden, om het bespreken van belangen, beelden, verwachtingen. En dat niet één keer, maar dag in dag uit. Samenwerken is topsport!

Ik wens u veel zin in samenwerken, iedere keer weer!

Jos van Dam< terug naar het artikeloverzicht