Hoe is het nu met? Jos van Dam

Naam Jos van Dam
Werkzaam bij: DHV en daarnaast gestart met ProFour als trainer, coach en facilitator voor professionals
Functie Strategisch adviseur
Opleiding bij TSM MBA 4
Jaar afstuderen 2002
Passie zingen, van jazz tot klassiek
Muziek vele Venice, John Mayer maar ook Caro Emerald
Favoriet boek Power & Love van Adam Kahane, een aanrader en als roman Godenslaap van Erwin Mortier
Motto “Samenwerken is Topsport”, samenwerken betekent in dialoog zijn met anderen, nieuwsgierig zijn, bespreken van belangen, beelden en verwachtingen. Niet één keer maar iedere dag meer.

Welke drie woorden komen in je op als je terugdenkt aan je MBA programma
Verandermanagement: staat voor mij voor veranderingen op de onderdelen Strategie, Organisatie, Mensen en Zelfmanagement. Dat zijn de modules die in de opleiding zaten. Het gaat om het bereiken van verbinding en gezamenlijke inzichten om tot verandering te komen.

Hermeneutiek in de betekenis van ‘leer van het verstaan’. In mijn scriptie over ‘Waarde structureren in een adviesrelatie’ heb ik veel geleerd over betekenis geven, en conclusies trekken uit een onderzoek.

Studiereis: het bezoek aan de Academy of Management in Washington in 2001 was een maand voor 9/11. Daar op de managementconferentie onder andere met groten als Schein en Minzberg in discussie kunnen gaan.

Wat zijn de pro’s en contra’s van een MBA
Tja, het is heerlijk om met zoveel gemotiveerde studenten bezig te zijn met het opdoen van kennis en deze toe te passen in je eigen werksituatie en daar feedback op te krijgen. Het vraagt wel een flinke investering in tijd en je zult daar privé wel offers voor moeten doen.

Waarom heb je ervoor gekozen een MBA te doen
Om vanuit eigen ervaring meer waarde toe te voegen aan het bedrijf en haar klanten zodat ik zelf meer van waarde kan zijn.

Waarom koos je ervoor om deze opleiding bij TSM te doen
Ik heb de Leergang Bedrijfskunde bij TSM gevolgd. De MBA was een eenjarig vervolg op deze opleiding die goed aangeschreven stond en naadloos aansloot.

Wat waren de verwachtingen voorafgaand aan je MBA
Dat ik meer zou kunnen bijdragen door het krijgen van een breder en op onderdelen dieper begrip van modellen, methoden over strategie, processen en competenties. Ook de internationale invalshoek door ervaren docenten en de wisselwerking met gemotiveerde professionals spraken mij vooraf aan.

Zijn deze verwachtingen uitgekomen
Ja, die zijn meer dan uitgekomen. Vooral de aanpak waarbij ook in de groepsbijdrage en onderlinge samenwerking is geïnvesteerd heeft bijgedragen aan een prettig klimaat waar uitwisseling van ervaringen van theorie en praktijk tussen docenten en studenten zeer inspirerend was.

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens de MBA
Het zien van verbanden tussen externe en interne processen in bedrijven en op welke wijze alles bijdraagt aan bedrijfswaarde, omzet en resultaat.

Op welke manier heeft de MBA bijgedragen aan je werkzame leven
Door de MBA heb ik een bredere interesse voor markt-, organisatie- en mensvraagstukken gekregen. Ik kon daardoor groeien als manager en adviseur. Ook het inzicht in de formele en informele structuur is herkenbaar en belangrijk bij het zien, bedenken en invoeren van veranderingen.

Hoe heb je je in de loop der jaren ontwikkeld
Tijdens mijn MBA had ik een gecombineerde managers- en marktfunctie. Daarna ben ik door de overname van ons bedrijf Temid door DHV een meer marktgerichte functie gaan bekleden en in projecten heb ik onderzocht wat het verschil was tussen een succesvol en niet succesvol project. De sleutel ligt voor mij in de menselijke component. Mijn motto werd “Samenwerken is Topsport”. Ik heb een methode ontwikkeld om resultaten te verbeteren en daar teams in te begeleiden. Dat doe ik in mijn werk voor vastgoedprojecten en daarbuiten voor professionals ook via mijn bedrijf ProFour. Het gebruik van dialoog als manier om door een houding van open spreken en luisteren nieuwe resultaten te behalen zie ik de komende jaren sterk toenemen en daarvoor zal ik me ook inzetten. Binnenkort is meer informatie beschikbaar via www.pro-four.nl.

Ben je tevreden met je huidige positie
Ja, de combinatie van werken in een grote organisatie en als zelfstandige bevalt mij goed. Ik merk een verschuiving van werken in complexe projecten naar het in beweging krijgen van professionals en teams. Mijn kracht zit steeds meer in de interactie met individuen en groepen om hen zelf hun resultaten te laten bereiken.

Welke doelen stel je jezelf op dit moment
Mijn doel is om een dialogische levenshouding te ontwikkelen waardoor ik in het moment nog beter kan waarnemen van wat er is om enerzijds zelf nog meer te genieten en anderzijds beweging te veroorzaken bij een ander.

Welke rol vind je wenselijk voor TSM in relatie tot Alumni
Ik zie TSM als het cement tussen de Alumni. Life Long Learning en persoonlijke ontwikkeling vragen niet alleen om een persoonlijke drive maar ook om een organisatie die de verbinding faciliteert. En ik vind dat TSM en haar medewerkers dat op een betrokken en persoonlijke manier doen!

Wat betekent innovatie en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling voor jou persoonlijk
Innovatie staat voor mij voor het constant ontwikkelen en vernieuwen van mijn inzichten. Ondernemerschap zie ik als gaan staan voor wat ik echt wil en dat uitdragen en delen. De start van ProFour is daar ook een uiting van.

Zijn er nog leuke anekdotes die je wilt delen?
In december hebben we met alumni een studiereis naar Kopenhagen gemaakt. Met een bedrijfsbezoek aan Maersk en de Business School of Management. Het is een feest om met allemaal verschillende mensen zoveel te kunnen delen en plezier te hebben.< terug naar het artikeloverzicht