Trainer


Wat is uw vraag?

Uw team of teamleden hebben behoefte aan de ontwikkeling of verbetering van competenties om afgesproken doelen te bereiken.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeld van de gewenste competenties en eindresultaten om doelen te bereiken.

Wat doe ik?

Ik werk als trainer aan competenties als onderhandelen, kennis delen, acquisitievaardigheden en samenwerking binnen teams. Samen met u ga ik na wat een antwoord kan zijn op uw vragen en ik maak in overleg met u een training op maat.

Wat is het resultaat?

Uw team en teamleden worden zich bewust van hun leidende overtuigingen en drijfveren, bekwamen zich met theorie en oefening en hebben hun competenties ontwikkeld en hebben zicht hoe ze dat door kunnen zetten.


Jos is in mijn ogen een echte verbinder, die op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid tot veel moois in staat is. Ik heb Jos leren kennen als een integer iemand, met een perfecte balans tussen intuitie en ratio. Een oordeelkundig persoon met een enorm verantwoordelijkheidsbesef.

— Drs. Dick Wijnveen, Associate Dean Executive Education, TSM Business School