Project- procesmanager


Wat is uw vraag?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team of teamleden heeft behoefte aan een Project- of procesmanager voor opzetten of realiseren van een project in de gebouwde omgeving.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeldvan de gewenste (eind)resultaten en een beschrijving van de project- of procescontext.

Wat doe ik?

Ik ga met u na wat de aanleiding is en het door u gewenste doel van het project of proces. Ik verdiep me in de context-, organisatie- en projectkenmerken. Ik maak een Plan van Aanpak. Ik begeleid het project of proces in interactie met de andere leden, organsatie en de omgeving. Lees meer over mijn visie op Waardecreatie in een artikel dat ik er over schreef.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, stichting, vereniging worden begeleid om de gewenste doelen al dan niet met tussentijdse aanpassingen te bereiken. Afspraken worden helder verwoord en vastgelegd.

Met Jos hebben we als externe voorzitter van de ALV van onze Stichting de volgende eigenschappen ervaren: goede voorbereiding, integer, professioneel, betrokken, effectief, empatisch, goede balans in afstand en nabijheid, communicatief, open, uitnodigend, onpartijdig, ontspannen en een goede nazorg. Kortom een schot in de roos!

— An Annema, secretaris en Harry Jonkers, penningmeester