Ont-wikkelaar


Wat is uw vraag?

Uw organisatie, team of teamleden heeft behoefte aan de orientatie op nieuwe werkwijzes of het bereiken van nieuwe of bestaande doelen op het gebied van dienstverlening, huisvesting of vastgoed.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeld van de gewenste (eind)resultaten.

Wat doe ik?

Ik ont-wikkel de vraag en werk deze om naar een aanpak die leidt tot nieuwe of geformuleerde doelen. Ik draag bij aan de waardecreatie van en voor de vent, tent en client op een congruente manier.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, team en teamleden worden begeleid om te komen tot nieuwe inzichten, een verandering van de werkprocessen of ontwikkeling van competenties om daarmee de uitgesproken werkwijzen of doelen te kunnen bereiken.


Jos is in mijn ogen een echte verbinder, die op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid tot veel moois in staat is. Ik heb Jos leren kennen als een integer iemand, met een perfecte balans tussen intuitie en ratio. Een oordeelkundig persoon met een enorm verantwoordelijkheidsbesef.

— Drs. Dick Wijnveen, Associate Dean Executive Education, TSM Business School