Ont-wikkelaar


Wat is uw vraag?

Uw organisatie, team of teamleden heeft behoefte aan de orientatie op nieuwe werkwijzes of het bereiken van nieuwe of bestaande doelen op het gebied van dienstverlening, huisvesting of vastgoed.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeld van de gewenste (eind)resultaten.

Wat doe ik?

Ik ont-wikkel de vraag en werk deze om naar een aanpak die leidt tot nieuwe of geformuleerde doelen. Ik draag bij aan de waardecreatie van en voor de vent, tent en client op een congruente manier.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, team en teamleden worden begeleid om te komen tot nieuwe inzichten, een verandering van de werkprocessen of ontwikkeling van competenties om daarmee de uitgesproken werkwijzen of doelen te kunnen bereiken.


Tijdens onze samenwerking heb ik Jos leren kennen als iemand die gedreven en zorgzaam is. Daarnaast is Jos een plezierige persoonlijkheid die goed kan luisteren. Zijn analyses zijn helder en helpen je verder. Als coach kan ik Jos dan ook van harte aanbevelen. Daarnaast heb ik heel plezierig samengewerkt met Jos als trainer en facilitator van workshops en teambijeenkomsten.

— Rene Bussink, sparringpartner, coach en consultant, ReneSans