Coachen en begeleiden draait niet om het geven van antwoorden, maar om het stellen van goede vragen. Vanuit zijn echte belangstelling voor mensen weet Jos die goede vragen te stellen. De antwoorden dienen zich dan bijna als vanzelf aan.

— Geert ten Dam, voorzitter, Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar