Onafhankelijk voorzitter of Dagvoorzitter


Wat is uw vraag?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team of teamleden heeft behoefte aan een Onafhankelijk- of Dag-voorzitter op incidentele of reguliere basis. Dat kunnen bijvoorbeeld een werkconferentie, symposium of werksessie zijn.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeldvan de gewenste (eind)resultaten.

Wat doe ik?

Ik ga met u na wat de aanleiding is en het door u gewenste doel van de bijeenkomst(en). Ik verdiep me in de historie en doelen van de leden. Ik organiseer een veilige omgeving waarin open gecommuniceerd kan worden. Waar mensen (leren) meer naar elkaar luisteren en spreken vanuit hun behoeften om bij te dragen. Ik draag bij aan de waardecreatie van en voor de vent, tent en client op een congruente manier.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team en teamleden worden begeleid en krijgen nieuwe inzichten, een verandering van de werkprocessen of ontwikkeling van competenties om daarmee de uitgesproken werkwijzen of doelen te kunnen bereiken. Afspraken worden helder verwoord en vastgelegd en toekomstperspectief wordt geformuleerd.

Jos is in mijn ogen een echte verbinder, die op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid tot veel moois in staat is. Ik heb Jos leren kennen als een integer iemand, met een perfecte balans tussen intuitie en ratio. Een oordeelkundig persoon met een enorm verantwoordelijkheidsbesef.

— Drs. Dick Wijnveen, Associate Dean Executive Education, TSM Business School