Onafhankelijk voorzitter of Dagvoorzitter


Wat is uw vraag?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team of teamleden heeft behoefte aan een Onafhankelijk- of Dag-voorzitter op incidentele of reguliere basis. Dat kunnen bijvoorbeeld een werkconferentie, symposium of werksessie zijn.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeldvan de gewenste (eind)resultaten.

Wat doe ik?

Ik ga met u na wat de aanleiding is en het door u gewenste doel van de bijeenkomst(en). Ik verdiep me in de historie en doelen van de leden. Ik organiseer een veilige omgeving waarin open gecommuniceerd kan worden. Waar mensen (leren) meer naar elkaar luisteren en spreken vanuit hun behoeften om bij te dragen. Ik draag bij aan de waardecreatie van en voor de vent, tent en client op een congruente manier.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team en teamleden worden begeleid en krijgen nieuwe inzichten, een verandering van de werkprocessen of ontwikkeling van competenties om daarmee de uitgesproken werkwijzen of doelen te kunnen bereiken. Afspraken worden helder verwoord en vastgelegd en toekomstperspectief wordt geformuleerd.

Tijdens onze samenwerking heb ik Jos leren kennen als iemand die gedreven en zorgzaam is. Daarnaast is Jos een plezierige persoonlijkheid die goed kan luisteren. Zijn analyses zijn helder en helpen je verder. Als coach kan ik Jos dan ook van harte aanbevelen. Daarnaast heb ik heel plezierig samengewerkt met Jos als trainer en facilitator van workshops en teambijeenkomsten.

— Rene Bussink, sparringpartner, coach en consultant, ReneSans