Gespreksbegeleider


 

Wat is uw vraag?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team of teamleden heeft behoefte aan een Gespreksbegeleider op incidentele of reguliere basis. Dat kan een workshop zijn, een kick-off, een strategische bijeenkomst, een vergadering.

Wat doet u?

U zorgt voor een helder beeld van de aanleiding en de gewenste (eind)resultaten.

Wat doe ik?

Ik ga met u na wat de aanleiding is en het door u gewenste doel van de bijeenkomst(en). Ik verdiep me in de historie en doelen van de leden. Ik stel een Aanpak voor. Ik organiseer een veilige omgeving waarin open gecommuniceerd kan worden. Waar mensen (leren) meer naar elkaar luisteren en spreken vanuit hun behoeften om bij te dragen. Ik stimuleer het uitstellen van oordelen en het in dialoog zijn met elkaar. Er ontstaat dan een omgeving die tot een creatievere bijdrage van ideeen, oplossingen leidt. Ik draag bij aan de waardecreatie van en voor de vent, tent en client op een congruente manier.

Wat is het resultaat?

Uw organisatie, stichting, vereniging, team en teamleden worden begeleid en krijgen nieuwe inzichten, een verandering van de werkprocessen of ontwikkeling van competenties om daarmee de uitgesproken werkwijzen of doelen te kunnen bereiken. Afspraken worden helder verwoord en vastgelegd.


Jos is in zijn samenwerking met mij nieuwsgierig en integer waarbij hij mensen verbindt en de lastige onderwerpen niet uit de weg gaat.

— Walter Hottinga – Coach