Facilitator


Wat is uw vraag?

Wat is de aanleiding? Wat is uw doel? Wat wilt u bereiken en voor welke doelgroepen? U zoekt een dagvoorzitter of u wilt een bijeenkomst die te maken heeft met strategieontwikkeling, het maken van een jaarplan, verbeteren van de samenwerking in de afdeling/unit, een kick-off van een projectteam.

Wat doet u?

U gaat u na wat er voor u nodig is om een gewenste verandering te bereiken. Wie u daar bij wilt betrekken en hoe de management- of teamleden daar aan bij kunnen dragen.

Wat doe ik?

Als facilitator maak ik met u een analyse van uw aanleiding, doel en stel ik een aanpak voor.  Ik werk op een creatieve en interactieve wijze waarbij deelnemers zelf bijdragen en verantwoordelijkheid nemen.

Wat is het resultaat?

In de aanloop naar de bijeenkomst worden deelnemers geënthousiasmeerd en dragen zij (deels) bij aan de input voor het programma.  Na de bijeenkomst weten zij wat zij zelf en het team willen bereiken en welke stappen daar nog voor gezet gaan worden.


Coachen en begeleiden draait niet om het geven van antwoorden, maar om het stellen van goede vragen. Vanuit zijn echte belangstelling voor mensen weet Jos die goede vragen te stellen. De antwoorden dienen zich dan bijna als vanzelf aan.

— Geert ten Dam, voorzitter, Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar