Coach


Wat is uw vraag?

U bent bezig met vragen over uw eigen ontwikkeling of functioneren. Waar loop ik tegenaan? Waar wil ik beter in worden? U wilt bepaalde patronen doorbreken en komt daar niet doorheen. Of u heeft een team waar de samenwerking in verbeterd dient te worden om andere resultaten te bereiken. Hoe pakt u dat aan?

Wat doet u?

U gaat na wat uw vragen zijn. Wat u wilt bereiken.

Wat doe ik?

Bij individuele coaching werk ik met vooraf geformuleerde doelen die ook eventueel met een  leidinggevende besproken zijn. Samen met u bepalen we wat er nodig is en in welke frequentie.

Ik werk bij coaching met teams vanuit ieders bijdrage om meer vertrouwen te creëren waardoor samenwerking verbeterd wordt. Ik maak een programma met u dat past bij de ontwikkeling van de mensen en de organisatie.

Mijn specialiteiten zijn onder andere Coachen op competenties, Oplossingsgerichtcoachen en Loopbaancoaching

Wat is het resultaat?

Resultaat van mijn werkwijze is dat u zelf onder ogen ziet wat hindert en verbeterd kan worden. U heeft stappen gezet in het ontwikkelen van uw talenten en om uw eigenen de organisatiedoelen te realiseren.

Teams hebben inzicht in en hebben stappen gezet in het vergroten vanonderling vertrouwen en de samenwerking verbeterd. Er zijn hier al resultaten ingeboekt.


Jos is in zijn samenwerking met mij nieuwsgierig en integer waarbij hij mensen verbindt en de lastige onderwerpen niet uit de weg gaat.

— Walter Hottinga – Coach