Alkmaar in dialoog 2012 en 2013

Op 7 november 2012 is in Alkmaar op bijna 20 locaties een gesprek in het kader van de Dag van de Dialoog georganiseerd. In groepen van 6-8 personen namen in het hele land in 85 steden zo’n 20.000 mensen deel op 2.000 locaties. Tijdens de Dag van de Dialoog hebben inwoners van Alkmaar laten zien dat zij willen bijdragen aan hun stad, door samen na te denken wat er zou moeten gebeuren om de onderlinge binding tussen mensen te versterken. Ik heb bijgedragen aan de organisatie en heb de gespreksleiders getraind.< terug naar het artikeloverzicht